Wanneer er een concrete vraagstelling is binnen een organisatie is organisatie advies een welkome aanvulling. Organisatie advies breng ik dan ook aan de hand hiervan uit. Wanneer je organisatie beschikt over verschillende afdelingen bestaat er een grote kans dat er knelpunten ontstaan. Juist daarom lijst ik altijd naar het management en de medewerkers wanneer ik organisatie advies kom brengen. Vervolgens zal ik dit omzetten in een concreet en praktisch plan van aanpak, waarbij het advies ook doorgevoerd zal worden.

In een geheel vrijblijvend gesprek zullen de vragen en verwachtingen aan orde komen. Aan de hand van je vragen en de verwachtingen van een adviestraject zal ik een offerte opstellen waarin ik duidelijk aangeef welke stappen er zullen worden gemaakt.

Voorbeelden van organisatie advies

  • Opstellen van een zorgplan
  • Implementatie van een sociaal plan of een reorganisatie
  • Trainen van raden
  • Spanningen binnen het management of de directie oplossen
  • Het trainen van een management team of de directie
  • Trainingen aan vrijwillige medewerkers binnen je organisatie